Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2016

Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ [eBook]

Bài viết thứ trong 19 bài thuộc ebook Phục hồi chức năng


Dạy trẻ tự kỷ

 • Bắt chước
 • Cảm nhận
 • Vận động tổng quát
 • Vận động tinh
 • Phối hợp mắt – bàn tay
 • Kỹ năng nhận thức
 • Khả năng bằng lời
 • Tự lập
 • Xã hội hoá
 • Hành vi


 • error: