Chủ Nhật , 4 Tháng Mười Hai 2016

Phục hồi chức năng bệnh Parkinson

Bài viết thứ trong 18 bài thuộc ebook Các bệnh nội thần kinh

Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn các bạn các bài tập phục hồi chức năng bệnh Parkinson.

Các bài tập vận động phục hồi chức năng bệnh Parkinson.  • error: