Chủ Nhật , 4 Tháng Mười Hai 2016
Trang chủ Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn [eBook]

Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn [eBook]

Bài viết thứ 12 trong 19 bài thuộc ebook Phục hồi chức năng


Những kiến thức chung về khó khăn nói

Giao tiếp với trẻ bị ngọng

Giúp trẻ nói lắp giao tiếp

Giúp người bị bệnh thất ngôn giao tiếp  • error: