Thứ Tư , 16 Tháng Mười 2019

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin