Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2019

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin