Thứ Hai , 20 Tháng Ba 2023

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin