Thứ Tư , 11 Tháng Mười Hai 2019

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin