Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin