Thứ Ba , 18 Tháng Mười Hai 2018

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin