Thứ Năm , 14 Tháng Mười 2021

Các alcaloid của dừa cạn và etoposid

Etoposid

Etoposid là Etoposide. Các alcaloid của dừa cạn và etoposid. Thuốc chống ung thư. Thuốc điều trị ung thư. Thuốc chống ung thư và giảm miễn dịch.

Xem tiếp