Thứ Sáu , 23 Tháng Ba 2018

Các thuốc nhóm beta-lactam

Cefalexin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cefalexin. Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Ampicilin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Ampicilin. Cloxacilin, ampicilin, amoxicilin, amoxicilin + acid cla- vulanic. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Cefadroxil – Kháng sinh

Thuốc chống nhiễm khuẩn.Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp
error: