Thứ Bảy , 25 Tháng Mười Một 2023

Các thuốc nhóm beta-lactam

Cefadroxil – Kháng sinh

Thuốc chống nhiễm khuẩn.Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Cefotaxim – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cefotaxim. Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn.Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp