Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024

Cách dạy con

Dành cho trẻ: Được nhận nuôi

Nhận nuôi con là một quá trình hợp pháp cho phép một người trở thành cha hay mẹ của một đứa trẻ, ngay cả khi cha/mẹ và đứa con không có quan hệ huyết thống. Một vài người chọn cách nhận con nuôi vì có một số vấn đề y khoa khiến họ không thể có con ruột của chính mình.

Xem tiếp