Chủ Nhật , 25 Tháng Chín 2022

Cefalosporin và imipenem + cilastatin

Ceftriaxon – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Ceftriaxon. Cefalosporin và imipenem + cilastatin.Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Ceftazidim – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Ceftazidim. Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn. Các thuốc nhóm beta-lactam.

Xem tiếp

Cefazolin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cefazolin. Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Cefalexin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cefalexin. Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp