Thứ Sáu , 19 Tháng Bảy 2019
Trang chủ Chăm sóc

Chăm sóc

Chất lượng cuộc sống và chăm sóc người cao tuổi

Chất lượng cuộc sống và chăm sóc người cao tuổi

Chăm sóc người cao tuổi bằng những chăm sóc cơ bản. Thực tế là nếu các bạn thực hiện một cách chính xác thì có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề liên quan đến ADL( chất lượng cuộc sống hang ngày). Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn các bạn tập trung vào học chăm sóc cơ bản trước. Bước tiếp theo mới là bước chúng ta đưa ra các kế hoạch chăm sóc cụ thể phù hợp với từng cá thể người bệnh.

Xem tiếp