Thứ Bảy , 4 Tháng Hai 2023

Cloxacilin, ampicilin, amoxicilin, amoxicilin + acid cla- vulanic

Ampicilin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Ampicilin. Cloxacilin, ampicilin, amoxicilin, amoxicilin + acid cla- vulanic. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Cloxacilin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cloxacilin. Cloxacilin, ampicilin, amoxicilin, + acid cla- vulanic. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Amoxicilin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Amoxicilin. Cloxacilin, ampicilin, amoxicilin, amoxicilin + acid cla- vulanic. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp