Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019
Trang chủ Thuốc Tra cứu thuốc Dung dịch dùng trong mất nước và điện giải, rối loạn cân bằng kiềm – toan

Dung dịch dùng trong mất nước và điện giải, rối loạn cân bằng kiềm – toan

Glucose – Dịch truyền

Glucose là Infusion glucose 5% (isotonic), 10% - 50% (hypertonic). Dịch truyền. Dung dịch dùng trong mất nước và điện giải, rối loạn cân bằng kiềm - toan.

Xem tiếp