Thứ Ba , 18 Tháng Hai 2020
Trang chủ Góc nhìn

Góc nhìn

Chuyển hóa khổ đau

Chuyển hóa khổ đau

Trong cuộc sống, con người luôn đối mặt với khổ đau. Khi khổ đau có mặt, hoặc bạn phải chịu đựng và quỵ ngã, hoặc bạn sẽ nỗ lực vươn mình tìm cách chuyển hóa, vượt qua và đứng lên ngay chỗ mình vừa ngã xuống. Chỉ những người sáng suốt mới làm được việc này và một khi làm được, bạn đã biết sử dụng khổ đau làm chất liệu để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và bình an.

Xem tiếp
Nghiên cứu mới về bệnh bạch cầu mãn tính dòng Lympho

Sự quan trọng của các nguyên tắc được định nghĩa trước và các phân tích thống kê được biệt định trước

Trong vài thập kỷ, các nhà thống kê và các nhà lâm sàng đã tranh luận về mức ý nghĩa thống kê và lâm sàng, nhìn chung, đa số các tạp chí vẫn còn giữ cách tiếp cận suy diễn tần số khi kiểm định thống kê và sử dụng thuật ngữ có ý nghĩa thống kê, hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.

Xem tiếp