Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Trang chủ Chuyên mục Góc nhìn (Trang 21)

Góc nhìn

Logic và sự bất mãn

Informed Consent : Kỳ 2 – Logic và sự bất mãn – Lo lắng cho thực trạng Informed Consent tại Việt Nam

Informed Consent_Đồng ý sau khi được Giải thích_ là một khái niệm và quá trình quan trọng trong việc làm bệnh nhân hài lòng. Thế nhưng nó lại đang tồn tại và phổ biến ở Việt Nam dưới dạng Giấy Cam Đoan Điều Trị, trong đó KHÔNG HỀ ghi thông tin liên quan đến phương pháp điều trị, tỉ lệ thành công, biến chứng có thể xảy ra và cách xử lý tương ứng!

Xem tiếp