Thứ Năm , 11 Tháng Tư 2024
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Khóa học an toàn Vắc xin (Trang 2)

Khóa học an toàn Vắc xin

Bài 4.02: Cảnh giác dược

Bài 4.02: Cảnh giác dược

Cảnh giác dược là khoa học và các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu, đáp ứng, phòng ngừa các phản ứng có hại của thuốc (ADR), và các vấn đề tiềm ẩn khác liên quan đến thuốc - bao gồm các sự kiện bất lợi sau tiêm chủng (AEFI)

Xem tiếp