Thứ Ba , 12 Tháng Mười Một 2019

Nhóm sulfamid và trimethoprim