Chủ Nhật , 16 Tháng Sáu 2019
Trang chủ Chuyên ngành Nội khoa (Trang 5)

Nội khoa

protein niệu

Protein niệu

Sự xuất hiện bất thường của protein trong nước tiểu gọi là protein niệu. Mức độ và phân loại protein niệu có thể giúp đánh giá mức độ tổn thương thận.

Xem tiếp