Thứ Năm , 28 Tháng Chín 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Bộ sách Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (WHO)

Tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý chương trình PHCNDVCĐ những gợi ý thiết thực về cách thức phát triển, đẩy mạnh chương trình và đảm bảo rằng người khuyết tật và thành viên trong gia đình họ có thể tiếp cận được các lợi ích về chăm sóc y tế, giáo dục, sinh kế, và những khía cạnh xã hội khác

Xem tiếp