Thứ Sáu , 20 Tháng Năm 2022
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng (Trang 7)

Sách phục hồi chức năng

Phòng ngừa thương tật thứ phát [eBook]

Cuốn “Phòng ngừa thương tật thứ phát” là cuốn thứ 5 trong 20 cuốn hướng dẫn thực hành về phục hồi chức năng các dạng tật thường gặp. Những kiến thức cơ bản về khái niệm, các phát hiện và cách phòng ngừa, phục hồi chức năng khi có thương tật thứ phát.

Xem tiếp