Thứ Ba , 17 Tháng Năm 2022

Tài liệu của WHO

Sức khỏe và quyền con người [eBook]

Thế giới cần một người bảo vệ sức khỏe toàn cầu, một người giám sát các giá trị, một người bảo vệ và giám hộ sức khỏe, trong đó có quyền về sức khỏe. - Tiến sĩ Margaret Chan, Tổng giám đốc TCYTTG

Xem tiếp