Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Tài liệu HealthLinkBC (Trang 2)

Tài liệu HealthLinkBC

Các Loại Thuốc Chủng Ngừa Tuổi Thơ Đều An Toàn

Các Loại Thuốc Chủng Ngừa Tuổi Thơ Đều An Toàn [eBook]

Có. Các loại thuốc chủng ngừa đều an toàn cho con quý vị. Một số thuốc chủng được chế tạo từ vi trùng hoặc siêu vi khuẩn đã bị làm suy yếu hoặc đã chết, và một số được chế tạo từ các chất đạm và/hoặc polysaccharides (chất đường phức tạp). Thuốc chủng ngừa giúp con quý vị củng cố khả năng bảo vệ đối với vi trùng có hại để không bị bệnh đó.

Xem tiếp