Thứ Ba , 17 Tháng Năm 2022
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Tài liệu HealthLinkBC (Trang 4)

Tài liệu HealthLinkBC

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sốt Vàng Da

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sốt Vàng Da [eBook]

Thuốc chủng ngừa được đề nghị chích nếu quý vị du lịch đến hoặc làm việc tại một số quốc gia. Hãy thảo luận các kế hoạch du lịch của quý vị với đơn vị y tế công cộng, y viện chủng ngừa du lịch, hoặc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị ít nhất từ 6 đến 8 tuần trước khi quý vị lên đường.

Xem tiếp
Thuốc chủng ngừa bệnh sốt thương hàn

Thuốc chủng ngừa bệnh sốt thương hàn [eBook]

Thuốc chủng ngừa du lịch được đề nghị cho những người đi du lịch đến hoặc làm việc tại một số các quốc gia. Điều quan trọng là phải hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị, hoặc đến một y viện chích ngừa du lịch ít nhất từ 6 đến 8 tuần trước khi quý vị lên đường

Xem tiếp
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Tiêu Chảy và Dịch Tả cho Người Du Lịch

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Tiêu Chảy và Dịch Tả cho Người Du Lịch [eBook]

Thuốc chủng ngừa du lịch được đề nghị chích hoặc uống cho những người đến viếng thăm hoặc làm việc tại một số các quốc gia. Điều quan trọng phải hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị, hoặc viếng một y viện chích ngừa du lịch ít nhất từ 6 đến 8 tuần trước khi quý vị lên đường.

Xem tiếp