Thứ Năm , 27 Tháng Sáu 2019
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm (Trang 22)

Tài liệu sưu tầm

Phục hồi chức năng tổn thương tuỷ sống [eBook]

Cuốn “Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống” là cuốn thứ 2 trong 20 cuốn hướng dẫn thực hành về phục hồi chức năng các dạng tật thường gặp. Những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm, triệu chứng, cách phát hiện và các biện pháp sơ cứu, Phục hồi chức năng cho người bị tổn thương tủy sống. Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp một số thông tin cơ bản về những nơi có thể cung cấp dịch vụ cần thiết mà người bị tổn thương tủy sống và gia đình có thể tham khảo.

Xem tiếp

Phòng ngừa thương tật thứ phát [eBook]

Cuốn “Phòng ngừa thương tật thứ phát” là cuốn thứ 5 trong 20 cuốn hướng dẫn thực hành về phục hồi chức năng các dạng tật thường gặp. Những kiến thức cơ bản về khái niệm, các phát hiện và cách phòng ngừa, phục hồi chức năng khi có thương tật thứ phát.

Xem tiếp