Thứ Hai , 26 Tháng Tám 2019
Trang chủ Tài liệu y học (Trang 20)

Tài liệu y học

Giang mai

Giang mai [eBook]

Giang mai là một chứng bệnh phong tình do một loại vi trùng gây ra. Giang mai có 4 thời kỳ: thứ nhất, thứ nhì, âm ỉ và thứ ba.

Xem tiếp