Thứ Sáu , 23 Tháng Hai 2024
Trang chủ Tài liệu y học (Trang 4)

Tài liệu y học

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não – Tài liệu hướng dẫn về Vật lý trị liệu

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não – Tài liệu Hướng dẫn chung

Các hướng dẫn cũng giúp mọi người nhận thức rõ hơn về vai trò và chức năng của những người có liên quan đến PHCN cho người bệnh chấn thương sọ não. Các tài liệu cũng có thể được đơn giản hóa để phù hợp với đội ngũ nhân viên có trình độ thấp hơn và cho người bệnh chấn thương sọ não và gia đình.

Xem tiếp