Thứ Hai , 28 Tháng Năm 2018

Thuốc chống nhiễm khuẩn

Ceftriaxon – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Ceftriaxon. Cefalosporin và imipenem + cilastatin.Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp
error: