Thứ Bảy , 21 Tháng Năm 2022

Thuốc chống nhiễm khuẩn

Cefadroxil – Kháng sinh

Thuốc chống nhiễm khuẩn.Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp

Cloxacilin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cloxacilin. Cloxacilin, ampicilin, amoxicilin, + acid cla- vulanic. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp