Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024

Thuốc chống thiếu máu

Acid folic

Tên chung quốc tế Acid folic.Acid folic và vitamin B12 (hydroxocobalamin). Thuốc chống thiếu máu. Thuốc tác dụng đối với máu

Xem tiếp

Muối sắt (dạng uống)

Muối sắt (dạng uống) là Ferrous salts, ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous succinate.Muối sắt.Thuốc chống thiếu máu. Thuốc tác dụng đối với máu.

Xem tiếp