Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Trang chủ Thuốc Tra cứu thuốc Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

Aminophylin

Tên chung quốc tế Aminophylin. Xử trí hen và các thuốc điều trị hen. Thuốc tác dụng trên đường hô hấp. Theophylin và aminophylin

Xem tiếp