Thứ Ba , 24 Tháng Năm 2022
Trang chủ Thuốc Tra cứu thuốc Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (Trang 10)

Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Cefaclor – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cefaclor. Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp