Thứ Ba , 24 Tháng Năm 2022
Trang chủ Thuốc Tra cứu thuốc Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (Trang 4)

Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Cloxacilin – Kháng sinh

Tên chung quốc tế Cloxacilin. Cloxacilin, ampicilin, amoxicilin, + acid cla- vulanic. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp