Thứ Sáu , 28 Tháng Hai 2020
Trang chủ Thuốc (Trang 3)

Thuốc

tương tác thuốc

Phụ lục 1: Tương tác thuốc

Tương tác thuốc là hiện tượng xảy ra khi dùng đồng thời 2 hoặc nhiều thuốc. Hậu quả của tương tác thuốc có thể là tăng tác dụng (hiệp đồng), giảm tác dụng (đối kháng) hoặc tạo ra một tác dụng khác.

Xem tiếp