Thứ Năm , 22 Tháng Tám 2019
Trang chủ Chuyên mục Tiếp cận triệu chứng (Trang 8)

Tiếp cận triệu chứng

Các vấn đề về nghe

Các vấn đề về nghe

Mất khả năng nghe hoặc phân biệt âm thanh là một vấn đề thường gặp. Những chỉ dẫn dưới đây sẽ có ích với bạn nếu bạn hay một thành viên trong gia đình đang có vấn đề về thính lực.

Xem tiếp