Thứ Sáu , 29 Tháng Năm 2020
Trang chủ Thuốc Tra cứu thuốc (Trang 3)

Tra cứu thuốc

Cefadroxil – Kháng sinh

Thuốc chống nhiễm khuẩn.Cefalosporin và imipenem + cilastatin. Các thuốc nhóm beta-lactam. Thuốc chống nhiễm khuẩn. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

Xem tiếp