Thứ Tư , 18 Tháng Chín 2019
Trang chủ Uncategorized

Uncategorized

chọn lọc thông tin

Cách để lựa chọn thông tin đáng tin cậy

Trên mạng, có rất nhiều các nguồn thông tin không đáng tin cậy về sức khỏe. Tác hại của chúng tất nhiên là không tốt rồi. Vậy nên, cách nhận biết một tin nhảm để loại bỏ chúng là một việc vô cùng cần thiết. -Khi bắt gặp thông tin về sức khỏe trên mạng, người đọc cần phải xác định xem người đăng có mục đích gì, ví dụ: viết bài để bán thực phẩm chức năng. -Nếu danh chánh ngôn thuận, bài đó sẽ cho dẫn nguồn từ các nguồn tin đáng tin cậy. -Khoan vội vã tin, mà hãy đối chiếu thông tin đó với các trang mạng đáng tin cậy, do những người có uy tín lập ra.

Xem tiếp
xét ít thương nhiều

Xét ít thương nhiều

Chúng ta đang sống trong cõi đời này là nơi chưa hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Do vậy, đừng xét nét nhìn vào những điểm khuyết, thiếu, kém, dở và những thứ mình cho là chưa được ở người khác để phiền lòng và trách móc.

Xem tiếp