Thứ Sáu , 23 Tháng Tư 2021

Ung thư người lớn

Tổn thương xơ cứng tuyến vú

Tổn thương xơ cứng tuyến vú

Bài viết này mô tả tổn thương xơ cứng tuyến vú (hay còn gọi là xơ cứng tuyến vú). Bài viết này sẽ đề cập đến định nghĩa, cách chẩn đoán và phương pháp theo dõi cũng như điều trị trong trường hợp cần thiết.

Xem tiếp