Thứ Sáu , 1 Tháng Ba 2024

Xử trí hen và các thuốc điều trị hen

Aminophylin

Tên chung quốc tế Aminophylin. Xử trí hen và các thuốc điều trị hen. Thuốc tác dụng trên đường hô hấp. Theophylin và aminophylin

Xem tiếp