Thứ Hai , 10 Tháng Mười Hai 2018
Trang chủ Nhóm bác sĩ

Nhóm bác sĩ

 • BS. Bùi Diễm Khuê

  BS. Bùi Diễm Khuê

  • BS. Bùi Diễm Khuê
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM vs ĐH Y Dược TP.HCM và Khoa Thăm dò chức năng hô hấp
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2012 (Bác sĩ)
 • BS. CKI. Bùi Thị Phương Loan

  BS. CKI. Bùi Thị Phương Loan

  • BS.CKI. Bùi Thị Phương Loan
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Khoa phụ sản Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM, cơ sở 1
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Sản khoa – Chuyên khoa 1
  • Quá trình đào tạo:
   • Sản khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Chuyên khoa 1)
   • Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Bác sĩ đa khoa)
 • Ths.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần

  Ths.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần

  • Ths.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật – Đã ngưng cộng tác với Y học cộng đồng từ năm 2017
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ngoại thần kinh
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • BS. Đặng Ngọc Trân

  BS. Đặng Ngọc Trân

  • BS. Đặng Ngọc Trân
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Quận 1, TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Tai mũi họng
  • Quá trình đào tạo:
   • Định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2013 (Bác sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Bác sĩ)
 • BS. Hoàng Minh Tú Vân

  • BS. Hoàng Minh Tú Vân
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhiễm
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • BS. Hoàng Thị Hồng Ly

  • BS. Hoàng Thị Hồng Ly
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Huyết học – Ung bướu Nhi
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ Đa Khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2014 (Bác sĩ)
 • Ths.BS. Hoàng Thị Tú Anh

  Ths.BS. Hoàng Thị Tú Anh

  • Ths.BS. Hoàng Thị Tú Anh
  • Sống là không chờ đợi.
  • Nơi làm việc: Bệnh Viện Trung Ương Huế
  • Ngành: Nội khoa
  • Chuyên ngành: Nội Tiêu Hóa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm 2011 (Bác sĩ )
 • Ths.BS. Hồ Dũng

  • Ths.BS. Hồ Dũng
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Sức khoẻ tâm thần
  • Quá trình đào tạo:
   • Sức khoẻ tâm thần tại School of Medicine – University of Queensland năm 2011 (Thạc sĩ)
   • Y đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2004 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Huỳnh Mỹ Liên

  • BS. Huỳnh Mỹ Liên
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Sản khoa
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sản khoa tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM năm 2001 (Bác sĩ nội trú)
 • Ths. BS. La Hồng Châu

  • Ths. BS. La Hồng Châu
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long, Đã ngưng cộng tác với Y học cộng đồng từ năm 2015 đến Nay
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh
  • Quá trình đào tạo:
   • Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2005 (Bác sĩ)
 • TS.BS. Lâm Đại Phong

  TS.BS. Lâm Đại Phong

  • TS.BS. Lâm Đại Phong
  • Bạn trưởng thành không phải khi biết tự chăm lo cho mình, mà là khi bạn có thể chăm lo cho người khác.
  • Nơi làm việc: Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngành: Răng hàm mặt
  • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng Hàm Mặt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Nha khoa)
 • BS. Lâm Xuân Nhã

  BS. Lâm Xuân Nhã

  • BS. Lâm Xuân Nhã
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Chuyên Khoa Ngoại Thần Kinh Quốc Tế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh
  • Quá trình đào tạo:
   • Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM năm 2010 (Bác sĩ nội trú)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Lê Hoàng Sơn

  BS. Lê Hoàng Sơn

  • BS. Lê Hoàng Sơn
  • Failing to plan is planning to fail
  • Nơi làm việc: Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng Hàm Mặt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2013 (Bác sĩ)
 • Ths. Bs. Lê Nghi Thành Nhân

  • Ths. Bs. Lê Nghi Thành Nhân
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Dược Huế
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Ths.BS. Ngô Thị Thanh Tâm

  Ths.BS. Ngô Thị Thanh Tâm

  • Ths.BS. Ngô Thị Thanh Tâm
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Nha khoa Lâm Thanh Phong – Đà Nẵng
  • Ngành: Răng Hàm Mặt
  • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng Hàm Mặt tại Đại học Nantes – Pháp năm 2011 (Thạc sĩ)
   • Răng Hàm Mặt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2007 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh

  BS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh

  • BS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Răng Hàm Mặt
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng hàm măt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Bác sĩ đa khoa)
 • TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

  TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

  • TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức
  • Cứu một người là cứu cả thế giới
  • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Nhi khoa
  • Chuyên ngành: Truyền nhiễm Nhi
  • Quá trình đào tạo:
   • Sức khỏe trẻ em tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm (2015) ((Tiến sĩ))
   • Nhi khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2009 (Thạc sĩ )
   • Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)
 • ThS.BS. Nguyễn Khánh Linh

  ThS.BS. Nguyễn Khánh Linh

  • ThS.BS. Nguyễn Khánh Linh
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận (43R Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TPHCM)
  • Ngành: Sản khoa
  • Chuyên ngành: Sản phụ khoa – Hiếm muộn
  • Quá trình đào tạo:
   • Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư

  BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư

  • BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM
  • Ngành: Răng Hàm Mặt
  • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng Hàm Mặt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (BS đa khoa)
 • BS. Nguyễn Phan Thế Huy

  BS. Nguyễn Phan Thế Huy

  • BS. Nguyễn Phan Thế Huy
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngành: Răng Hàm Mặt
  • Chuyên ngành: Bệnh học miệng (Oral Pathology and Oral Medicine)
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ răng hàm mặt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Bác sĩ răng hàm măt)
 • Ths.BS. Nguyễn Thị Hương Bình

  Ths.BS. Nguyễn Thị Hương Bình

  • Ths.BS. Nguyễn Thị Hương Bình
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Tai mũi họng
  • Quá trình đào tạo:
   • Thạc sĩ tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2014 (Tai Mũi Họng)
   • Đa khoa tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2011 (BS Đa khoa)
 • BS. Nguyễn Thị Ngọc Nhân

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Nhân

  • BS. Nguyễn Thị Ngọc Nhân
  • Làm việc gì cũng hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta
  • Nơi làm việc: Công ty Pfizer
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Cố vấn Y khoa – công ty Pfizer – chuyên ngành Giảm đau – Kháng viêm – Tâm thần. Từng công tác 3 năm trong chuyên ngành Sản phụ khoa – Vô sinh hiếm muộn
  • Quá trình đào tạo:
   • Chứng chỉ sau đại học Vô sinh hiếm muộn cơ bản tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2012 (Bác sĩ)
   • Đa khoa tại Đại Học Y Dược TP.HCM năm 2011 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Nguyễn Thị Nhã Đan

  BS. Nguyễn Thị Nhã Đan

  • BS. Nguyễn Thị Nhã Đan
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện phụ sản Quốc Tế Phương Châu
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Sản khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Đa khoa tại Trường Đại học Y Cần Thơ năm 2012 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS.TS. Phạm Nguyên Quý

  BS.TS. Phạm Nguyên Quý

  • BS.TS. Phạm Nguyên Quý
  • Có một phép thuật biến mọi ước mơ thành hiện thực, đó là KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI!
  • Nơi làm việc: Bác sĩ Nội Tổng Quát Kyoto Miniren Central Hospital/Bác sĩ nội trú Ung thư nội khoa và visiting researcher Kyoto University Hospital
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Tiến sĩ, chuyên ngành Sinh lý và Tế bào học, Đại Học Y Nha Tokyo năm 2013
   • Bác sĩ đa khoa, Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm 2009
 • BS. Phạm Thanh Hoàng

  BS. Phạm Thanh Hoàng

  • BS. Phạm Thanh Hoàng
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Đại học Y Dược TP. HCM
  • Ngành: Sản khoa
  • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ nội trú sản phụ khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2009 (BS Nội trú, BS CK1)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2006 (Bác sĩ)
 • BS. Phan Ngô Huy

  BS. Phan Ngô Huy

  • BS. Phan Ngô Huy
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Tai Mũi Họng –  Bệnh viện Trung ương Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Tai mũi họng
  • Quá trình đào tạo:
   • Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm 2010 (Bác sĩ nội trú)
   • Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)
 • PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng

  PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng

  • PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng
  • Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
  • Nơi làm việc: Bộ môn Phụ sản – Đại học Y dược TP.HCM
  • Ngành: Sản khoa
  • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Sản phụ khoa tại Đại học Liege, Vương quốc Bỉ năm 2012 (Tiến sĩ)
   • Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Thạc sĩ)
   • Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2004 (BS Nội trú)
   • BS đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 1999 (BS Đa khoa)
 • ThS.BS. Trần Mạnh Linh

  ThS.BS. Trần Mạnh Linh

  • ThS.BS. Trần Mạnh Linh
  • Do what you think is right
  • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Dược Huế
  • Ngành: Sản khoa
  • Chuyên ngành: Sản Phụ khoa (Cấp cứu sản khoa – Thai nghén nguy cơ cao)
  • Quá trình đào tạo:
   • Sản phụ khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2009 (Bác sĩ nội trú bệnh viện)
 • Hoàng Thị Mỹ Linh

  Hoàng Thị Mỹ Linh

  • Hoàng Thị Mỹ Linh
  • Stay hungry, stay foolish
  • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM
  • Ngành: Sư phạm Anh
  • Chuyên ngành: Sư phạm Anh
  • Quá trình đào tạo:
   • Sư phạm Anh tại Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TpHCM chưa tốt nghiệp (Đại học)
 • Hoàng Thùy Dương

  Hoàng Thùy Dương

  • Hoàng Thùy Dương
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Hồng Nhung

  • Hồng Nhung
  • Trên thế giới này, điều chân thực và cảm động nhất chính là sự quan tâm!
  • Nơi làm việc: Đại học khoa học công nghệ Pohang (POSTECH) – Hàn Quốc
  • Ngành: Y sinh học
  • Chuyên ngành: Y sinh học phân tử
  • Quá trình đào tạo:
   • Y sinh học phân tử tại Đại học khoa học công nghệ Pohang (POSTECH) – Hàn Quốc năm 2016 (Nghiên cứu sinh)
   • Y sinh học tại Viện khoa học kĩ thuật Hàn Quốc (KAIST) thực tập (2008)
   • Y sinh học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2009 (Cử nhân)
 • Nhóm NCDLS. DS. Hồ Thị Minh Xuân

  • Nhóm NCDLS. DS. Hồ Thị Minh Xuân
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • BS. Lâm Quốc Thi

  BS. Lâm Quốc Thi

  • BS. Lâm Quốc Thi
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Y học dự phòng
  • Chuyên ngành: Y học dự phòng
  • Quá trình đào tạo:
   • Y học dự phòng tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2015 (Bác sĩ)
 • BS. Mai Ngọc Dược

  Nơi làm việc: Bệnh viện YHCT Tỉnh Quảng Ngãi

  Chuyên ngành: Y học cổ truyền

 • ThS. Nguyễn Kim Long

  ThS. Nguyễn Kim Long

  • ThS. Nguyễn Kim Long
  • Green IT Solution
  • Nơi làm việc: Viện KHST
  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin
  • Quá trình đào tạo:
   • CNTT tại BME năm 2006 (Kỹ Sư)
 • Nguyễn Thị Trang

  Nguyễn Thị Trang

  • Nguyễn Thị Trang
  • Sống là cho, đâu nhận riêng ai
  • Nơi học tập: ĐH Sư Phạm Kỹ thuật HCM
  • Ngành: Sư phạm Anh
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sư phạm Anh tại Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm Sinh viên năm 3 (Đại học)
 • Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

  Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

  • Ths. Nguyễn Thị Tường Vy
  • Do things with passion or not at all
  • Nơi làm việc: Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM
  • Ngành: Công nghệ sinh học
  • Chuyên ngành: Di truyền học
  • Quá trình đào tạo:
   • Di truyền học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2013 (Thạc sĩ)
   • Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2009 (Cử nhân)
 • BS. Nguyễn Thu Hà

  BS. Nguyễn Thu Hà

  • BS. Nguyễn Thu Hà
  • Smile everytime, Smile everywhere.
  • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Hà Nội
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhãn khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Hà Nội (2009-2015)
   • Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội (2015-2018)
 • Nguyễn Thùy Dung

  Nguyễn Thùy Dung

  • Nguyễn Thùy Dung
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
  • Ngành: Tài chính
  • Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp
  • Quá trình đào tạo:
   • Tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính Hà Nội năm 2008 (Cử nhân)
 • Ths. Nguyễn Thúy Hồng

  Ths. Nguyễn Thúy Hồng

  • Ths. Nguyễn Thúy Hồng
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Kinh tế ngoại thương
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Quá trình đào tạo:
   • Quản trị kinh doanh tại Đại học ngoại thương năm 2007 (Thạc sĩ)
   • Kinh tế ngoại thương tại Đại học ngoại thương năm 1993 (Cử nhân)
 • Ths. Nguyễn Tiến Đạt

  Ths. Nguyễn Tiến Đạt

  • Ths. Nguyễn Tiến Đạt
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Học viện Kỹ Thuật Kyoto (KIT)
  • Ngành: Công nghệ sinh học
  • Chuyên ngành: Vi sinh vật học
  • Quá trình đào tạo:
   • Khoa học sự sống tại Học viện Kỹ Thuật Kyoto (KIT) năm 2012 – nay (Nghiên cứu sinh Tiến sĩ)
   • Y sinh học, chuyên ngành tim mạch tại Đại học Kyoto năm 2010 – nay (Sinh viên nghiên cứu)
   • Kỹ thuật sinh học phân tử tại Học viện Kỹ Thuật Kyoto (KIT) năm 2012 (Thạc sĩ)
   • Vi sinh vật học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2010 (Thạc sĩ)
   • Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2007 (Cử nhân)
 • Nguyễn Trọng Tài

  Nguyễn Trọng Tài

  • Nguyễn Trọng Tài
  • “Sống chậm lại, nghĩ tích cực lên và yêu thương nhiều hơn.”
  • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.
  • Ngành: Sư phạm Anh
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TpHCM năm Chưa tốt nghiệp (Đại học)
 • Nguyễn Trung Tấn

  Nguyễn Trung Tấn

  • Nguyễn Trung Tấn
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Ngành: Công Nghệ Thông Tin
  • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
  • Quá trình đào tạo: Cao đẳng tín chỉ
 • CN. Nguyễn Yên Bảo

  CN. Nguyễn Yên Bảo

  • CN. Nguyễn Yên Bảo
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Nhóm bác sĩ Nhi Khoa

  • Nhóm bác sĩ Nhi Khoa
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Nhữ Thị Mai Thu

  Nhữ Thị Mai Thu

  • Nhữ Thị Mai Thu
  • Carpe diem!
  • Nơi làm việc: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  • Ngành: Kinh tế đối ngoại
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2008 (Cử nhân)
 • Phạm Lan Anh

  Phạm Lan Anh

  • Phạm Lan Anh
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Ban Tiếng Việt, NHK World, Radio Japan, Đài phát thanh Nhật Bản NHK.
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Phạm Minh

  Phạm Minh

  • Phạm Minh
  • Vui vẻ – Thư giãn
  • Nơi làm việc: Liên hiệp HTX Thương Mại (Saigon Co.op)
  • Ngành: Khoa học thông tin
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Quá trình đào tạo:
   • Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh Tế TPHCM năm 2011 (Thạc sĩ)
   • Khoa học thông tin tại Trường Đại học Eotvos Lorand năm 2004 (Cử nhân)
 • Phạm Minh Tuấn

  Phạm Minh Tuấn

  • Phạm Minh Tuấn
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược Huế
  • Ngành: Răng hàm mặt
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Đại học tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2019 (Răng hàm mặt)
 • Phạm Nguyên Quân

  Phạm Nguyên Quân

  • Phạm Nguyên Quân
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Răng hàm mặt
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2015 (Bác sĩ)
 • Ths. Phạm Quang Trung

  Ths. Phạm Quang Trung

  • Ths. Phạm Quang Trung
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Đại học Công Nghệ Nagoya – Phòng nghiên cứu Sano
  • Ngành: Cơ điện tử
  • Chuyên ngành: Cơ khí
  • Quá trình đào tạo:
   • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2014 (Thạc sĩ)
   • Cơ khí tại Đại học Công Nghệ Nagoya năm 2012 (Cử Nhân)
   • Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2010 – chuyển tiếp sang Nhật (Cử nhân)
 • Phạm Thị Mùi

  Phạm Thị Mùi

  • Phạm Thị Mùi
  • Cái gì người khác làm được, mình cũng có thể làm và thậm chí tốt hơn.
  • Nơi làm việc: GV tiếng Anh tự do
  • Ngành: Tiếng anh
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Tiếng Anh kỹ thuật tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM năm 2014 (Đại học)
 • Ths. Phạm Thị Nhi

  Ths. Phạm Thị Nhi

  • Ths. Phạm Thị Nhi
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Plant molecular biology Laboratory – Biotechnology building – Kyungpook National University – Korea
  • Ngành: Sinh học
  • Chuyên ngành: Sinh học phân tử thực vật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sinh học phân tử thực vật tại Đại học quốc gia kyungpook-korea năm 2015 (Thạc sĩ)
   • Sinh học tại Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2010 (Cử nhân)
 • Phạm Trần Khánh Hương

  Phạm Trần Khánh Hương

  • Phạm Trần Khánh Hương
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Y đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2019 (Đại học chính quy)
 • Phan Đỗ Hương Giang

  Phan Đỗ Hương Giang

  • Phan Đỗ Hương Giang
  • Your future is created by what you do today.
  • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Ngành: Sư phạm Anh
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm Hiện là sinh viên năm 2 (Đại học)
 • Phan Ngọc Lan

  Phan Ngọc Lan

  • Phan Ngọc Lan
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Ths. Phan Nguyễn Thụy An

  Ths. Phan Nguyễn Thụy An

  • Ths. Phan Nguyễn Thụy An
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Công nghệ sinh học
  • Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  • Quá trình đào tạo:
   • Công nghệ Sinh học tại Đại học Osaka năm 2014 (Thạc sĩ)
   • Công nghệ Sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2009 (Cử nhân)
 • Phan Thanh Duy

  • Phan Thanh Duy
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Ngành: CNTT
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2017 (Đại học)
 • Thái Khoa Bảo Châu

  Thái Khoa Bảo Châu

  • Thái Khoa Bảo Châu
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Dược Huế
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Dược học tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm Chưa tốt nghiệp (Sinh viên)
 • ThS. Võ Ngọc Thiên Ân

  ThS. Võ Ngọc Thiên Ân

  • ThS. Võ Ngọc Thiên Ân
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: PSC, Houston, Texas, Hoa Kỳ
  • Ngành: Tài chính ngân hàng
  • Chuyên ngành: Tài chính kế toán
  • Quá trình đào tạo:
   • Tài chánh – Kế toán tại Đại học Houston, Texas, Hoa Kỳ năm 2009 (Thạc sĩ)
   • Tài chánh – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 (Cử nhân)
 • Tống Thị Hương

  Tống Thị Hương

  • Tống Thị Hương
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Tại gia
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Anh Văn tại Đại học sư phạm ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội năm 2007 (Cử nhân)
 • Ths. Trần Ngọc Thể Tú

  Ths. Trần Ngọc Thể Tú

  • Ths. Trần Ngọc Thể Tú
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Ban Truyền thông – Học khu Công lập Denver (Mỹ)
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Quá trình đào tạo:
   • Quản trị Kinh doanh tại University of Colorado at Denver (Mỹ) năm 2013 (Thạc sĩ)
   • Văn hóa Châu Âu tại Georg-August University of Gottingen (Đức) năm 2006 (Thạc sĩ)
   • Tiếng Anh tại Đại Học Huế năm 2004 (Cử nhân)
 • Trần Tấn Tài

  Trần Tấn Tài

  • Trần Tấn Tài
  • Đừng lãng phí
  • Nơi làm việc: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
  • Quá trình đào tạo:
   • Hệ thống thông tin tại Học viện KT Quân Sự năm 2015 (Thạc sĩ)
   • Hệ thống thông tin tại ĐH Hoa Sen năm 2012 (Cử nhân)
 • TS. Trần Thanh Thỏa

  TS. Trần Thanh Thỏa

  • TS. Trần Thanh Thỏa
  • Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
  • Nơi làm việc: Phòng thí nghiệm kĩ thuật nano y học, RIKEN, Nhật Bản
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: Y sinh
  • Quá trình đào tạo:
   • Khoa học sự sống tại Đại học thủ đô Tokyo năm 10/2015 (Dự kiến) (Tiến sĩ)
   • Y sinh tại Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2009 (Thạc sĩ)
 • Trần Thị Bích Phượng

  Trần Thị Bích Phượng

  • Trần Thị Bích Phượng
  • Đơn giản, chân thành, lạc quan
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Công nghệ thực phẩm
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2008 (Kỹ sư)
 • Ths. Trần Thị Thanh Bình

  Ths. Trần Thị Thanh Bình

  • Trần Thị Thanh Bình
  • Sức khỏe là vàng
  • Nơi làm việc: Giảng viên trường Đại học Tây Nguyên, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak, Việt Nam
  • Ngành: Công nghệ sinh học
  • Chuyên ngành: Nông nghiệp và khoa học sự sống
  • Quá trình đào tạo:
   • Nông Nghiệp và Khoa Học sự sống tại Đại Học Quốc gia Chonnam, Hàn Quôc năm 2012 (Thạc sỹ)
   • Công nghệ sinh học tại Đại học Nha Trang năm 2007 (Đại học)
 • Trần Thị Thanh Diệu

  Trần Thị Thanh Diệu

  • Trần Thị Thanh Diệu
  • “Hạnh phúc là khi sự yêu thương được lan tỏa. Tính công bằng được phát huy và Giấc mơ được thực hiện.”
  • Nơi học tập: Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
  • Ngành: Sư phạm Anh
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TpHCM năm 2018 (Đại học)
 • Trần Yến Danh

  Trần Yến Danh

  • Trần Yến Danh
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Nhóm NCDLS. DS. Trịnh Hồng Nhung

  • Nhóm NCDLS. DS. Trịnh Hồng Nhung
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Trịnh Thị Chiến

  Trịnh Thị Chiến

  • Trịnh Thị Chiến
  • Sống phải có MỤC TIÊU
  • Nơi học tập: Trường ĐHSPKT T.HCM
  • Ngành: Kế toán
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Kế toán tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM năm 2015 (Đại học)
 • Tru Hoàng Sơn

  Tru Hoàng Sơn

  • Tru Hoàng Sơn
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: CNTT
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2013 (Cao đẳng)
 • Trương Thị Thuỳ Dung

  Trương Thị Thuỳ Dung

  • Trương Thị Thuỳ Dung
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Y học dự phòng
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ Y học dự phòng tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2016 (Cử nhân)
 • Trương Tuấn Đăng

  • Trương Tuấn Đăng
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
  • Quá trình đào tạo:
   • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2017 (Đại học)
 • Use Inhalers

  Use Inhalers

  • Use Inhalers
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: use-inhalers.com
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

  Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

  • Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

  Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

  • Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Võ Phi Hiếu

  Võ Phi Hiếu

  • Võ Phi Hiếu
  • “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi sót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phi”
  • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược Huế
  • Ngành: Răng hàm mặt
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng – Hàm – Mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2018 (Đại học)
 • Nhóm NCDLS. DS. Võ Thị Hà

  • Nhóm NCDLS. DS. Võ Thị Hà
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: ĐH Y dược – Huế
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Vũ Ngọc Trâm

  Vũ Ngọc Trâm

  • Vũ Ngọc Trâm
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Tiếng Nhật tại Đại học Huflit năm 2010 (Cử nhân)
 • Ths. Vũ Thị Hồng Dương

  Ths. Vũ Thị Hồng Dương

  • Ths. Vũ Thị Hồng Dương
  • Tặng người hoa hồng, tay còn dư hương
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Sinh học
  • Chuyên ngành: Y tế cộng đồng
  • Quá trình đào tạo:
   • Y tế cộng đồng tại Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg năm 2013 (Thạc sỹ)
   • Heidelberg năm 2013 (Thạc sỹ)
   • Sinh học tại Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2008 (Cử nhân)
 • DS. Vũ Thị Thu Hiền

  DS. Vũ Thị Thu Hiền

  • DS. Vũ Thị Thu Hiền
  • Muốn biết phải thử
  • Nơi làm việc: Công ty CPĐT Kim Long
  • Ngành: Dược
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2015 (Cử nhân)
   • Dược sỹ đa khoa tại Đại học Dược Hà Nội năm 2012 (Dược sỹ đại học)
   • Sinh học tại Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN năm 2009 (Cử nhân)
 • WHO

  WHO

  • WHO
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: đang cập nhật
  • Chuyên ngành: đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Lê Hữu Nhật Minh

  Lê Hữu Nhật Minh

  • Lê Hữu Nhật Minh
  • “Tôi biết rằng tôi không biết gì cả” (Socrates)
  • Nơi học tập: Trường ĐH Y dược TP.HCM
  • Ngành: Bác sĩ đa khoa
  • Chuyên ngành: Y
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược TP.HCM
 • BS. Hà Thị Thanh Hương

  BS. Hà Thị Thanh Hương

  • BS. Hà Thị Thanh Hương
  • Hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.
  • Nơi làm việc: Boston Senior Home Care – Boston, MA – USA
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y Khoa Huế năm 1989 (Bác sĩ)
 • Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân

  Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân

  • Ths.BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân
  • Cuộc sống luôn dịch chuyển
  • Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhi khoa – Bác sĩ nội trú
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2013 (Bác sĩ)
   • Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2016 (Thạc sĩ)
 • Ths.BS. Nguyễn Duy Nam Anh

  Ths.BS. Nguyễn Duy Nam Anh

  • Ths.BS. Nguyễn Duy Nam Anh
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Trường Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhi khoa
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2012 (Bác sĩ)
   • Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại Đại học Y Dược Huế Nhi khoa năm 2015 (Thạc sĩ)
 • BS. Trần Thị Tuyết Hậu

  BS. Trần Thị Tuyết Hậu

  • BS. Trần Thị Tuyết Hậu
  • Đang cập nhật
  • Nơi làm việc: Phòng khám 107 Tôn Đức Thắng – Trung tâm Y tế Đống Đa
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y Hà Nội năm 2012 (Bác sĩ)
   • Bác sỹ định hướng chuyên khoa Nhi tại Đại học Y Hà Nội năm 2013 (Bác sĩ định hướng)
 • Nguyễn Lan Anh

  Nguyễn Lan Anh

  • Nguyễn Lan Anh
  • Trái đất chỉ là nơi ta ở trọ
  • Nơi hc tp: Trường ĐH Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế năm 2018 (Bác sĩ)
 • BS. Dương Bảo Ngân

  BS. Dương Bảo Ngân

  • BS. Dương Bảo Ngân
  • Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu
  • Nơi làm việc:
   • Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo
   • Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng Đồng từ năm 2017 đến Nay
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược TP.HCM năm 2015 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Thị Thanh Mai

  Nguyễn Thị Thanh Mai

  • BS. Nguyễn Thị Thanh Mai
  • “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”
  • Nơi làm việc: Đang cập nhật
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2013 (Bác sĩ)
 • Nhóm NCDLS.DS. Vũ Thị Vân

  Nhóm NCDLS.DS. Vũ Thị Vân

  • Nhóm NCDLS.DS. Vũ Thị Vân
  • “Vì sức khỏe cộng đồng”
  • Nơi làm việcKhoa Dược, bệnh viện Y học cổ truyền trung ương
  • Ngành: Dược
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to: Đang cập nhật

   

 • BS. Nguyễn Thị Ngọc Phương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Phương

  • BS. Nguyn Thị Ngọc Phương
  • “Phòng bệnh hơn chữa bệnh
  • Nơi làm vic: Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng Đồng từ năm 2017 tới Nay
  • Ngành: Y học dự phòng
  • Chuyên ngành: Y học dự phòng
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ Y học dự phòng tại ĐH Y dược TP.HCM (2015)
 • BS. Nguyễn Thị Kiều Trang

  BS. Nguyễn Thị Kiều Trang

  • BS. Nguyn Thị Kiều Trang
  • “Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm vic: Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ XUÂN TRƯỜNG
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Da liễu
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ chuyên khoa 1 Da Liễu tại Đại học Y dược TP.HCM (2015)
 • Nguyễn Thị Phượng

  Nguyễn Thị Phượng

  • Nguyễn Thị Phượng
  • “Dù đêm có dài thì bình minh cũng sẽ luôn ló rạng
  • Nơi học tậpĐH Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế (2018)
 • BS. Trần Trọng Duy

  BS. Trần Trọng Duy

  • BS. Trần Trọng Duy
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việcPhòng khám Đa Khoa Đại Phước
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhãn khoa
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ Chuyên khoa I Nhãn khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2013)
   • Chuyên khoa sơ bộ Nhãn khoa tại Đại học Y dược TP.HCM (2010)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Thái Bình (2008)
 • BS. Mai Đức Tiến

  BS. Mai Đức Tiến

  • BS. Mai Đức Tiến
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc:
   • Bệnh viện Mỹ Đức
   • Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng Đồng từ năm 2017 tới Nay
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
  • Quá trình đào to: Đang cập nhật
 • Lê Hoàng Di Thư

  Lê Hoàng Di Thư

  • Lê Hoàng Di Thư
  • Mọi việc dù lớn nhỏ đều phải được làm bằng cái TÂM. Giá trị của bản thân là những giá trị bạn tạo ra và lan tỏa cho cộng đồng.
  • Nơi học tập: ĐH Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế (năm 2018)
 • Đinh Thị Na

  Đinh Thị Na

  • Đinh Thị Na
  • “Thế giới này không thuộc về người có tiền, hay có tài mà thuộc về người có tâm”
  • Nơi học tập: ĐH Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
   • Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Huế (2018)
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo

  Nguyễn Thị Thanh Thảo

  • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Looking after your health today gives you a better hope for tomorrow.
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Y học dự phòng
  • Chuyên ngành: Y học dự phòng
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y dược Huế (2017)
 • Ths.BS. Trần Văn Vương

  Ths.BS. Trần Văn Vương

  • Ths.BS. Trần Văn Vương
  • Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ chiến bại..mà là những người không bao giờ bỏ cuộc.
  • Nơi làm việc: Giảng viên – Bộ môn CTCH – Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Chấn Thương Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sỹ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2011 (Bác sỹ)
   • Bác sĩ nội trú Chấn Thương Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2015 (Thạc sỹ – Bác sỹ CKI Chấn thương chỉnh hình).
 • Ths.BS. La Vĩnh Phúc

  Ths.BS. La Vĩnh Phúc

  • Ths.BS. La Vĩnh Phúc
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ngoại khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2012 (Bác sĩ)
   • Ngoại khoa tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ 2014 (Thạc sĩ)
 • Nguyễn Hưng Trường

  Nguyễn Hưng Trường

  • Nguyễn Hưng Trường
  • Không gì là không thể
  • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2018  (Bác sĩ)
 • BS. Lưu Thị Kim Hân

  BS. Lưu Thị Kim Hân

  • BS. Lưu Thị Kim Hân
  • Nơi làm việc: Đang cập nhật
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nội tổng quát
  • Quá trình đào tạo:
   • Cao học nội tổng quát tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2015 – 2017
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS. Nguyễn Thị Thùy Linh

  • BS. Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Hãy cho những gì bạn muốn nhận
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nội thận, nội cơ xương khớp
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2012 (Bác sĩ)
   • Tiếng anh tại Đại học Hà Nội năm 2012 (Cử nhân)
 • Ths. Vivian Le

  Ths. Vivian Le

  • Ths. Vivian Le
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Houston Texas USA
  • Ngành: Nhi đồng
  • Chuyên ngành: Nhi đồng
  • Quá trình đào tạo:
   • Physician Assistant tại Salus University năm 2014 (Thạc sĩ)
 • Cao Thị Ly Ly

  Cao Thị Ly Ly

  • Cao Thị Ly Ly
  • Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn.
  • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản Phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2018 (Bác sĩ)
 • Phan Duẫn

  Phan Duẫn

  • Phan Duẫn
  • Chia sẻ là sức mạnh
  • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đa khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2018 (Bác sĩ)
 • BS. Lê Hữu Phước

  BS. Lê Hữu Phước

  • BS. Hữu Phước
  • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Nhi đồng 1
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhi khoa
  • Quá trình đào tạo:
 • Nguyễn Thu Nga

  Nguyễn Thu Nga

  • Nguyễn Thu Nga
  • Bạn chỉ già đi khi không còn gì để học hỏi và theo đuổi.
  • Nơi làm việc: Đang cập nhật
  • Ngành: Du lịch học
  • Chuyên ngành:  Du lịch học – Tiếng anh
  • Quá trình đào tạo:
   • Tiếng anh tại Đại học ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội năm 2012
   • Du lịch học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội năm 2010
 • Nguyễn Trần Thanh Trúc

  Nguyễn Trần Thanh Trúc

  • Nguyễn Trần Thanh Trúc
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • Vũ Lương An

  Vũ Lương An

  • Vũ Lương An
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Deutsche Telekom AG
  • Quá trình đào tạo: 
   • Tiếng Anh (HUFS)
 • BS. Lê Thị Trúc Phương

  BS. Lê Thị Trúc Phương

  • BS. Lê Thị Trúc Phương
  • Nothing is impossible
  • Nơi làm việc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh
  • Ngành: Y học dự phòng
  • Chuyên ngành: Bệnh nghề nghiệp – Định hướng chuyên khoa mắt
  • Quá trình đào tạo:
   • Y học dự phòng Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015 (Bác sĩ)
 • Ths. Nguyễn Thụy Bích Diễm

  Ths. Nguyễn Thụy Bích Diễm

  • Ths. Nguyễn Thụy Bích Diễm
  • Everyday seek to be actived
  • Nơi làm việc: Saisan Co., Ltd. (Japan), Business Planning Division
  • Ngành: Công nghệ hóa
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu
  • Quá trình đào tạo:
   • Công nghệ hóa tại Đại học Bách Khoa TP.HCM năm 2002 (Cử nhân)
   • Kỹ thuật vật liệu tại Đại học Tokyo năm 2009 (Thạc sĩ)
 • TS. Lê Văn Lịch

  TS. Lê Văn Lịch

  • TS. Lê Văn Lịch
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Đại học Kyoto
  • Ngành: Cơ điện tử
  • Chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật
  • Quá trình đào tạo:
   • Cơ học kỹ thuật tại Đại học Kyoto năm 2016 (Tiến sỹ)
   • Cơ học kỹ thuật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2013 (Cao học)
   • Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011 (Kỹ sư)
 • Ths. BS. Dương Quang Huy

  Ths. BS. Dương Quang Huy

  • Ths.BS Dương Quang Huy
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nam khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Khóa nội soi tiết niệu cơ bản tại Bệnh viện Bình Dân TP.HCM năm 2015
   • Ngoại tiết niệu tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014 (Thạc sĩ)
   • Vi phẫu cơ bản – khóa 25 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM năm 2012
   • Siêu âm tổng quát – khóa 21, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM năm 2011
   • Nam khoa tại Bệnh viện Bình Dân TP.HCM năm 2010
   • Y khoa hệ dài hạn tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM năm 2009 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Đình Vân

  BS. Nguyễn Đình Vân

  • BS. Nguyễn Đình Vân
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Carling clinic, Carefor Health & Community Services, Ottawa, Ontario, Canada
  • Ngành: Repiratory therapy, Palliative, Wound care
  • Chuyên ngành: Repiratory therapy, Palliative, Wound care
  • Quá trình đào tạo:
   • Nursing At University of Ottawa Year 2000 (BScN)
   • Respiratory and Anesthesia Technology At Vanier College, Montreal, Canada Year 1995 (CEGEP diploma)
   • Gây mê hồi sức tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1987 (Chuyên khoa sơ bộ)
   • Sinh học tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1980 (Bác sĩ)
 • Ths. BS. Nguyễn Hoàng Long

  Ths. BS. Nguyễn Hoàng Long

  • Ths. BS. Nguyễn Hoàng Long
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bộ môn Phụ Sản – Trường Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2012 (Bác sĩ)
   • Thạc sĩ Sản phụ khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2008 (Thạc sĩ)
 • Võ Thị Quỳnh Như

  Võ Thị Quỳnh Như

  • Võ Thị Quỳnh Như
  • Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
  • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản phụ khoa-Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế
 • BS. Phạm Trường Giang

  BS. Phạm Trường Giang

  • BS. Phạm Trường Giang
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Đã nghỉ hưu
  • Ngành: Răng hàm mặt
  • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
  • Quá trình đào tạo:
   • Răng hàm mặt tại Đại Học Y Dược TP.HCM năm 1986 (Bác sĩ)
 • Ths. Bùi Xuân Sơn

  Ths. Bùi Xuân Sơn

  • Ths. Bùi Xuân Sơn
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Công nghệ sinh học
  • Chuyên ngành: Sinh lý thực vật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sinh lý thực vật tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2011 (Thạc sĩ)
   • Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa học Tự Nhiên TP.HCM năm 2007 (Cử nhân)
 • Ths. BS. Phạm Văn Hoài

  Ths. BS. Phạm Văn Hoài

  • Ths.BS. Phạm Văn Hoài
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nội khoa, Chăm sóc giảm nhẹ
  • Quá trình đào tạo:
   • Định hướng chuyên khoa Ung thư tại Đại học Y Hà Nội 2015 (Định hướng CK)
   • Bác sĩ nội trú Nội khoa tại Đại học Y dược Huế 2013 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2010 (Bác sĩ)
 • BS. Đặng Tài Vóc

  BS. Đặng Tài Vóc

  • BS. Đặng Tài Vóc
  • Cùng chung tay giảm nhẹ gánh nặng cho bệnh nhân ung thư
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Thực tập ngắn hạn tại Bện viện Royal North Shore, Sydney năm 2017
   • Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2016 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2013 (Bác sĩ)
 • Vương Thành Huấn

  Vương Thành Huấn

  • Vương Thành Huấn
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018 (Bác sĩ)
 • Võ Ngọc Tú

  Võ Ngọc Tú

  • Võ Ngọc Tú
  • Việc hôm nay chớ để ngày mai
  • Nơi làm việc: CLB SPK Đại học Y dược Huế.
  • Quản lý dự án Dịch Video Sản phụ khoa
  • Ngành: Đa khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Mỹ Thơm

  Nguyễn Mỹ Thơm

  • Nguyễn Mỹ Thơm
  • Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất
  • Nơi làm việc: CLB Sản Phụ Khoa Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2018 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Thị Lan Phương

  Nguyễn Thị Lan Phương

  • Nguyễn Thị Lan Phương
  • Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm.
  • Nơi làm việc: CLB Sản phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)
 • Võ Thị Lệ

  Võ Thị Lệ

  • Võ Thị Lệ
  • Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  • Nơi làm việc: CLB Sản phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Phúc Thu Trang

  BS. Nguyễn Phúc Thu Trang

  • BS. Nguyễn Phúc Thu Trang
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Nghiên cứu sinh Đại học Rennes 1 Pháp
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhi khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Huế
   • Bác sĩ nội trú Pháp năm 2012 – 2013
    Nghiên cứu sinh, Đại học Rennes 1 Pháp
 • Hàn Băng Vũ

  Hàn Băng Vũ

  • Hàn Băng Vũ
  • Dù ngày mai có ra sao cũng phải sống cho thật hạnh phúc
  • Nơi làm việc: Freelancer tại Quảng Ninh
  • Ngành: Đang cập nhật
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Ngô Đình Triệu Vỹ

  Ngô Đình Triệu Vỹ

  • Ngô Đình Triệu Vỹ
  • Mất khoảng 2 năm để học nói nhưng mất cả đời để học những gì không nên nói
  • Nơi làm việc: CLB Sản phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Huế năm 2019.
 • Nguyễn Tuyết Trinh

  Nguyễn Tuyết Trinh

  • Nguyễn Tuyết Trinh
  • If you only do what you can do, you’ll never be better than what you are.
  • Nơi làm việc: CLB Sản phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019
 • Phan Thị Ngọc Hà

  Phan Thị Ngọc Hà

  • Phan Thị Ngọc Hà
  • “To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment”
  • Nơi làm việc: CLB Sản phụ khoa – Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019
 • Ths. BS. Đỗ Hồ Tĩnh Tâm

  Ths. BS. Đỗ Hồ Tĩnh Tâm

  • Ths. BS. Đỗ Hồ Tĩnh Tâm
  • Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
  • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhi khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Nhi khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2016 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2014 (Bác sĩ)
 • Ths. BS. Lê Đại Dương

  Ths. BS. Lê Đại Dương

  • Ths. BS. Lê Đại Dương
  • Nhờ ngược gió cánh diều mới bay cao
  • Nơi làm việc: Đại Học Y Dược TP HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Lão khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ nội trú tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2017 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2012 (Bác sĩ)
 • Hồ Thị Thanh Huyền

  Hồ Thị Thanh Huyền

  • Hồ Thị Thanh Huyền
  • Không có gì là không thể.
  • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản phụ khoa-Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)
 • Ông Thị Thảo Như

  Ông Thị Thảo Như

  • Ông Thị Thảo Như
  • Muốn thành những bậc tài hoa, điều thứ nhất là phải có lí tưởng, có đủ tin tưởng và chí kiên nhẫn để thực hiện lí tưởng ấy; điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn chồn, không vội vã…
  • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản phụ khoa-Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến

  Nguyễn Thị Kim Tuyến

  • Nguyễn Thị Kim Tuyến
  • To array a man’s will against his sickness is the supreme art of medicine
  • Nơi làm việc: CLB Nhi khoa Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Huế năm 2019
 • Phạm Như Hiền

  Phạm Như Hiền

  • Phạm Như Hiền
  • Live with curiousity- be your better self
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành:  Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Huế năm 2019
 • TS.BS. Huynh Wynn Tran

  TS.BS. Huynh Wynn Tran

  • TS. BS. Huynh Wynn Tran
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc:  BV Đại Học University of Southern California, Los Angeles, California, United States
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nội và cơ xương khớp
  • Quá trình đào tạo:
   • Đang cập nhật
 • BS. Hoàng Đức

  BS. Hoàng Đức

  • BS. Hoàng Đức
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Ung bướu TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược TP.HCM  năm 2016
 • Nhịp Cầu Dược Lâm Sàng

  Nhịp Cầu Dược Lâm Sàng

  • Nhóm Nhịp Cầu Dược Lâm Sàng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Trang Nhịp cầu Dược lâm sàng là nơi chia sẻ, thảo luận về Thực hành, giảng dạy và nghiên cứu về Dược lâm sàng. Ngoài ra còn là nơi thảo luận về các vấn đề liên quan đến hệ thống chăm sóc sức khỏe.
 • Phan Ngô Quang Thạch

  Phan Ngô Quang Thạch

  • Phan Ngô Quang Thạch
  • Còn sống là còn hi vọng
  • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020
 • Nguyễn Võ Tấn Danh

  Nguyễn Võ Tấn Danh

  • Nguyễn Võ Tấn Danh
  • Thích thú trong việc giúp đỡ mọi người
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2019
 • BS. Nguyễn Quốc Tuấn

  BS. Nguyễn Quốc Tuấn

  • Bs. Nguyễn Quốc Tuấn Lê
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: BV Quận Tân Phú
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành:  Nội tổng quát
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014
 • BS. Hoàng Thị Thu Trang

  BS. Hoàng Thị Thu Trang

  • BS. Hoàng Thị Thu Trang
  • Chúng tôi được đào tạo trong ngành mà dù cơ hội thành công chỉ có 0.0001% thì vẫn phải tiếp tục nỗ lực.
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa
  • Ngành: Y học cổ truyền
  • Chuyên ngành:  Y học cổ truyền
  • Quá trình đào tạo:
   • Y học cổ truyền tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2017 (Bác sĩ)
   • Phục hồi chứng năng tại Đại học Y Hà Nội năm 2018 (Bác sĩ Định hướng chuyên khoa)
 • BS. Nguyễn Viết Phương Nguyên

  BS. Nguyễn Viết Phương Nguyên

  • BS. Nguyễn Viết Phương Nguyên
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Y Học Cổ Truyền- ĐH Y Dược Huế
  • Ngành: Y học cổ truyền
  • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược Huế năm 2016 (Bác sĩ)
 • Ths.BS. Trần Thị Như Hoa

  Ths.BS. Trần Thị Như Hoa

  • Ths.BS. Trần Thị Như Hoa
  • Cho là nhận (Give to be given)
  • Nơi làm việc: Phòng Khám 139 Thành Thái, P14, Q10
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nội khoa – Tim mạch
  • Quá trình đào tạo:
   • Thạc sĩ chuyên ngành Nội tổng quát tại Đại học Y dược TP. Hồ chí Minh năm 2003 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ Đa Khoa tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1994 (Bác sĩ)
 • TS. Trần Viết Bảo Khuyên

  TS. Trần Viết Bảo Khuyên

  • TS. Trần Viết Bảo Khuyên
  • Cố gắng để không hối tiếc
  • Nơi làm việc: Nội trợ
  • Ngành: Kỹ sư Hóa
  • Chuyên ngành: Kỹ sư Hóa
  • Quá trình đào tạo:
   • Kỹ sư Hóa tại Đại học Nagoya năm 2014 (Tiến sĩ)
   • Kỹ sư Hóa tại Đại học Nagoya năm 2011 (Thạc sĩ)
   • Quản lý môi trường tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2005 (Cử nhân)
 • Đặng Hồng Dược Thảo

  Đặng Hồng Dược Thảo

  • Đặng Hồng Dược Thảo
  • Hạnh phúc là khi được làm những điều mình thích
  • Nơi làm việc: Khoa Sản Bv trường Đại học Y Dược Huế
  • Ngành: Sản khoa
  • Chuyên ngành: Sản khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Sản khoa tại Trường cao đẳng y tế Huế năm 2006 (Trung cấp
 • Trần Tường Vy

  Trần Tường Vy

  • Trần Tường Vy
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Derby, Kansas, USA
  • Ngành: Major in Hospitality Management – Minor in Biochemical and Biophysical Sciences
  • Chuyên ngành: Major in Hospitality Management – Minor in Biochemical and Biophysical Sciences
  • Quá trình đào tạo:
   • Đại Học Wichita State năm 2019
   • Major in Hospitality Management – Minor in Biochemical and Biophysical Sciences tại Đại Học Houston năm 2015 (Đại học)
   • Associate of Science tại Cao Đẳng Cộng Đồng Houston năm 2009 (Cao Đẳng)
 • TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể

  TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể

  • TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bộ môn Lão khoa – ĐHYD TPHCM; Khoa Lão-CSGN – BV ĐHYD TPHCM
  • Ngành: Tim mạch – Lão khoa – Chăm sóc giảm nhẹ
  • Chuyên ngành:  Tim mạch – Lão khoa – Chăm sóc giảm nhẹ
  • Quá trình đào tạo:
   • Chăm sóc giảm nhẹ tại Harvard Medical School (Palliative Care Specialist & Educator)
   • Tiến sĩ Nội tim mạch tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014
   • Thạc sĩ Y học (Nội khoa) tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2000
   • Bác sĩ Nội Nhi Nhiễm tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1990
 • Lưu Thị Khánh Trang

  Lưu Thị Khánh Trang

  • Lưu Thị Khánh Trang
  • Chiến thắng duy nhất đáng tự hào là chiến thắng bản thân mình
  • Nơi hiện tại: Queensland, Úc – Biên dịch/phiên dịch viên tự do
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Biên dịch/phiên dịch viên tự do
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 • BS. Phan Thị Đỗ Quyên

  BS. Phan Thị Đỗ Quyên

  • BS. Phan Thị Đỗ Quyên
  • Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để sống tử tế với nhau
  • Nơi làm việc: Trung Tâm Ung Bướu- Khoa Hóa trị, bệnh viên Trung Ương Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nội khoa Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ chuyên khoa 1 Ung bướu tại Đại học Y dược Huế năm 2012
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2008
 • TS. Nguyễn Hồng Vũ

  TS. Nguyễn Hồng Vũ

  • TS. Nguyễn Hồng Vũ
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ (Postdoctoral Fellow), Viện nghiên cứu City of Hope, California, USA.
  • Ngành: Sinh học phân tử trong Y học
  • Chuyên ngành:  Sinh học phân tử trong Y học
  • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật
 • PGS.Ts.Bs. Nguyễn Đình Tùng

  PGS.Ts.Bs. Nguyễn Đình Tùng

  • PGS.Ts.Bs. Nguyễn Đình Tùng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: PGĐ TT Ung bướu, Trưởng khoa ung bướu BVTW Huế
  • Ngành: Ung thư
  • Chuyên ngành:  Ung thư
  • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật
 • BS.TS. Trần Phạm Chí

  BS.TS. Trần Phạm Chí

  • BS.TS. Trần Phạm Chí
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Nội Tiêu hóa – BV Trung ương Huế
  • Ngành: Nội tiêu hóa
  • Chuyên ngành:  Nội tiêu hóa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 1995
 • DS. Bùi Ngọc Lan Hương

  DS. Bùi Ngọc Lan Hương

  • DS. Bùi Ngọc Lan Hương
  • Chia sẻ là đam mê
  • Nơi làm việc: Sài Gòn
  • Ngành: Dược sĩ
  • Chuyên ngành: Dược
  • Quá trình đào tạo:
   • Dược Sĩ Đại Học tốt nghiệp trường Đại Học Dược Hà Nội
 • BS. Trương Ngọc Thắng

  BS. Trương Ngọc Thắng

  • BS. Trương Ngọc Thắng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung bướu
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2016
 • Đặng Khôi Nguyên

  Đặng Khôi Nguyên

  • Đặng Khôi Nguyên
  • Hợp tác sẽ giúp mọi thứ tốt hơn, tự chọn sứ mệnh của bản thân và theo đuổi nó
  • Nơi học tập: Đại Học Y Dược Cần Thơ
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành:  Đa khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Y đa khoa tại Đại học Y Dược Cần Thơ (Bác sĩ – Dự kiến năm 2019)
 • TS. Giang Thúy Minh

  TS. Giang Thúy Minh

  • TS. Giang Thúy Minh
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Đang cập nhật
  • Ngành: Công nghệ thực phẩm
  • Chuyên ngành:  Food Science and Nutrition
  • Quá trình đào tạo:
   • Food Science and Nutrition at AgroParisTech 2015 (PhD)
   • Food Engineering at Université de Nantes 2012 (Master)
   • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Cần Thơ năm 2011 (Đại học)
 • Trần Lệ Vân

  Trần Lệ Vân

  • Trần Lệ Vân
  • Seek balance of Heart and Mind
  • Nơi làm việc:Canada
  • Ngành: Acupuncturist
  • Chuyên ngành: Massage Therapist, Acupuncture and TCM
  • Quá trình đào tạo:
   • Massage Therapist tại Calgary College of Acupuncture and TCM năm 2018 (Cao đẳng)
   • Acupuncturist tại Calgary College of Acupuncture and TCM năm 2016 (Cao đẳng)
   • Điều dưỡng tại Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2001 (Trung cấp)
 • Ths.BS. Nguyễn Tiến Đồng

  Ths.BS. Nguyễn Tiến Đồng

  • Nguyễn Tiến Đồng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Bạch Mai
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Chăm sóc giảm nhẹ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan năm 2017
   • Bác sĩ nội trú Nội hô hấp tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 (BSNT)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Thái Bình năm 2013 (Bác sĩ)
 • Ths. Đặng Thị Thu Hồng

  Ths. Đặng Thị Thu Hồng

  • Đặng Thị Thu Hồng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Đang cập nhật
  • Ngành: Hóa
  • Chuyên ngành: MBA
  • Quá trình đào tạo:
   • MBA tại University of California at Berkley năm 1996 (Đại học)
   • Hóa tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 1984 (Đại học)
 • Ths. Nguyễn Thu Hằng

  Ths. Nguyễn Thu Hằng

  • Ths. Nguyễn Thu Hằng
  • If you cannot do great things, do small things in a great way
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Tài chính ngân hàng
  • Chuyên ngành: Accouting and Finance
  • Quá trình đào tạo:
   • Accouting and Finance tại London School of Economics and Political Science (LSE) năm 2013 (Thạc sĩ)
   • Tài chính ngân hàng tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2011 (Cử nhân)
 • Lê Thị Thu Thảo

  Lê Thị Thu Thảo

  • Lê Thị Thu Thảo
  • Vì sức khỏe cộng đồng.
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Hải Phòng
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: 
  • Quá trình đào tạo:
   • Y đa khoa tại Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018 (Sinh viên Y6)
 • BS. Nguyễn Minh Nguyên

  BS. Nguyễn Minh Nguyên

  • BS. Nguyễn Minh Nguyên
  • Let’s smile!
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Bạch Mai
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu
  • Quá trình đào tạo:
   • Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y Hà Nội năm 2018 (Thạc sĩ)
   • Y Đa Khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 (Bác sĩ)
 • TS.BS. Lê Thị Thu Hiền

  TS.BS. Lê Thị Thu Hiền

  • TS.BS. Lê Thị Thu Hiền
  • Sống tích cực và luôn cố gắng làm tốt nhất có thể
  • Nơi làm việc: Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (Family Health International)
  • Ngành: Dịch tễ, Y tế công cộng
  • Chuyên ngành: Dịch tễ, Y tế công cộng
  • Quá trình đào tạo:
   • Nâng cao sức khỏe trường Đại học Y nha khoa Tokyo năm 2008 (Tiến sĩ Y khoa)
   • Y tế công cộng trường Đại học Bruxelles (Bỉ) năm 2012 (Thạc sĩ)
   • Vệ sinh – Dịch tễ trường Đại học Y Hà Nội năm 1997 (Bác sĩ)
 • BS. Đinh Thị Phương Hoài

  BS. Đinh Thị Phương Hoài

  • BS. Đinh Thị Phương Hoài
  • Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận
  • Nơi làm việc: Trường Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ngoại tiết niệu
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ nội trú tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2016 (Bác sĩ)
 • BS. Lê Tiểu My

  BS. Lê Tiểu My

  • BS. Lê Tiểu My
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Khoa PS – KHHGĐ – Bệnh viện Đa Khoa Mỹ Đức – Thâm niên: IVFVH – 1 năm, IVFAS – 2 năm, IVFMK – 1 năm, IVFMD + Bệnh viện Mỹ Đức – 5 năm
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Sản phụ khoa – Lĩnh vực quan tâm nhiều nhất hiện nay: Chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý liên quan vô sinh.
  • Quá trình đào tạo:
   • Đang theo học CKI CĐHA tại ĐHYD Thành phố Hồ Chí Minh – khoá 2016-2018
   • Siêu âm tim thai – BV Tâm Đức + ĐH Y Phạm Ngọc Thạch
   • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – ĐH Y Phạm Ngọc Thạch
   • Siêu âm Sản phụ khoa
   • Khóa Assisted Reproductive Technique Course for Clinician – CRESH – National university Hospital of Singapore
   • Định hướng sản phụ khoa năm 2008
   • Bác sĩ đa khoa năm 2007
 • Vũ Hoài Thanh

  Vũ Hoài Thanh

  • Vũ Hoài Thanh
  • Tuy cuộc sống của con người chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ, làm cho nó đẹp đẽ vẫn là điều ý nghĩa. Cố gắng sống chân thiện, có trách nhiệm và đem niềm vui đến cho mình cùng mọi người xung quanh.
  • Nơi làm việc: Đang cập nhật
  • Ngành: Sinh học – Di Truyền
  • Chuyên ngành: Sinh học – Di Truyền
  • Quá trình đào tạo:
   • Khoa Sinh học – CN Di truyền tại Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2006
 • Doãn Ngọc Định

  Doãn Ngọc Định

  • Doãn Ngọc Định
  • Đơn giản
  • Nơi làm việc: Hà Nội
  • Ngành: Y tế công cộng
  • Chuyên ngành: Y tế công cộng
  • Quá trình đào tạo:
   • Y tế công cộng tại Đại học Y tế công cộng năm 2013 (Cử nhân)
 • BS. Nguyễn Văn Thắng

  BS. Nguyễn Văn Thắng

  • BS. Nguyễn Văn Thắng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2017 (Bác sĩ)
 • Ths. Nguyễn Thị Thạch Hà

  Ths. Nguyễn Thị Thạch Hà

  • Ths. Nguyễn Thị Thạch Hà
  • Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ mình
  • Nơi làm việc: Master of Translating and Interpreting tại Đại Học RMIT, Melbourne, Australia
  • Ngành: Biên dịch – Phiên dịch
  • Chuyên ngành: Biên dịch – Phiên dịch
  • Quá trình đào tạo:
   • Biên, Phiên dịch tại Đại học RMIT, Melbourne, Australia (Thạc sĩ) – Đang học
   • Điều dưỡng Y khoa tại Đại Học Melbourne, Australia (Thạc sĩ)
   • Biên, phiên dịch tại Đại học Ngoại Ngữ Huế năm 2008 (Cử Nhân)
   • Ngữ Văn tại Đại học Đà Lạt năm 2004 (Cử Nhân)
 • TS. Nguyễn Ngọc Kim Vy

  TS. Nguyễn Ngọc Kim Vy

  • TS. Nguyễn Ngọc Kim Vy
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Công nghệ sinh học
  • Chuyên ngành: Sinh học tế bào
  • Quá trình đào tạo:
   • Sinh học tế bào tại Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ năm 2015 (Tiến sĩ)
   • Y sinh học tại Đại học Radboud, Nijmegen, Hà Lan năm 2008 (Thạc sĩ)
   • Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2005 (Đại học)
 • BS. Nguyễn Huỳnh Hà Thu

  BS. Nguyễn Huỳnh Hà Thu

  • Ths. Nguyễn Huỳnh Hà Thu
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bác sĩ Nội trú Đại học Y dược TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ nội trú tại Đại học Y dược TP.HCM (Đang học)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2016 (Bác sĩ)
 • TS.BS. Nguyễn Bảo Ngọc

  TS.BS. Nguyễn Bảo Ngọc

  • TS.BS. Nguyễn Bảo Ngọc
  • Mình vì mọi người
  • Nơi làm việc: Khoa khám bệnh – Bệnh viện Bạch Mai
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành:  Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Tiến sĩ tại Đại học Y nha khoa Tokyo năm 2012 (Tiến sĩ)
   • Tiếng anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1998 (Cử nhân)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1998 (Bác sĩ)
 • BS. Phan Nhã Uyên

  BS. Phan Nhã Uyên

  • BS. Phan Nhã Uyên
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Mắt Bệnh viện TW Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhãn khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ chuyên khoa 2 nhãn khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2018
   • Bác sĩ chuyên khoa 1 nhãn khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2010
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2005 (Bác sĩ)
 • TS.BS. Võ Phạm Minh Thư

  TS.BS. Võ Phạm Minh Thư

  • TS.BS. Võ Phạm Minh Thư
  • Sống tử tế
  • Nơi làm việc: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành:  Nội hô hấp
  • Quá trình đào tạo:
   • Nghiên cứu sinh Nội hô hấp tại Học viện Quân Y năm 2016 (Tiến sĩ)
   • Cao học Nội tổng quát tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2005 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Cần Thơ năm 2000
 • Ngô Thị Hương

  Ngô Thị Hương

  • Ngô Thị Hương
  • Nhờ ngược gió cánh diều mới bay cao
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Kỹ thuật y học
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật y học
  • Quá trình đào tạo:
   • Kỹ thuật y học tại Đại học Y dược Hà Nội năm 2016
 • BS. CKII. Nguyễn Thị Minh Linh

  BS. CKII. Nguyễn Thị Minh Linh

  • BS.CKII. Nguyễn Thị Minh Linh
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: đang cập nhật
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ chuyên khoa 2 tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2016 (Bác sĩ CKII)
   • Bác sĩ nội trú tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2009 (Bác sĩ nội trú bệnh viện)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2006 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

  BS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

  • BS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi- Đại học Tây Nguyên
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhi khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ chuyên khoa Nhi tại Đại học Y dược Huế năm 2018 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Tây Nguyên năm 2014 (Bác sĩ)
 • BS. CKI. Phạm Mai Thủy Tiên

  BS. CKI. Phạm Mai Thủy Tiên

  • BS. Phạm Mai Thủy Tiên
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung thư/Hóa trị
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ ung thư tại Đại học Y dược Huế năm 2014 (Bác sĩ chuyên khoa 1)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2008 (Bác sĩ)
 • Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

  Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

  • Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang
  • Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm
  • Nơi làm việc: Đại học Y Hà Nội
  • Ngành: Y học cổ truyền
  • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 – 2018 (Bác sĩ Nội trú)
   • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 – 2018 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2010 – 2016 (Bác sĩ)
 • Ths.BS. Lê Minh Luật

  Ths.BS. Lê Minh Luật

  • Ths. BS. Lê Minh Luật
  • Sống là hành động
  • Nơi làm việc: Bộ môn Châm cứu _ Khoa Y học cổ truyền _ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngành: Y học cổ truyền
  • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2010 (Bác sĩ)
 • BS. Hoàng Bảo Nhân

  BS. Hoàng Bảo Nhân

  • BS. Hoàng Bảo Nhân
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Khoa Phụ sản, bệnh viện Trung ương Huế, Việt Nam
  • Ngành: General physician
  • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • 2017-now: Doktorrand in Albert-Ludwigs University, Freiburg im Breisgau, Germany
   • 2014-2015: Gynecologic oncology (post-graduated course) In Hue University of Medicine and Pharmacy
   • 2009-2012: Residency of obstetrics and gynecology In Hue University of Medicine and Pharmacy
   • 2003-2009: General physician in Hue University of Medicine and Pharmacy
 • BS. Đặng Trần Khiêm

  BS. Đặng Trần Khiêm

  • BS. Đặng Trần Khiêm
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Đại học Y dược TP.HCM
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ngoại khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2008 (Bác sĩ)
 • BS. CKI. Mai Đặng Tú Nhi

  BS. CKI. Mai Đặng Tú Nhi

  • BS.CKI.Mai Đặng Tú Nhi
  • If you can, help others. If you cannot do that, at least do not harm them
  • Nơi làm việc: Phó phòng Quản Lý Chất Lượng – BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhãn khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Nhãn khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2011 (Bác sĩ Chuyên khoa I)
   • Nhãn khoa sơ bộ tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2007 (Bác sĩ)
   • Đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2006 (Bác sĩ)
 • BSNT.Vũ Hoàng Việt Chi

  BSNT.Vũ Hoàng Việt Chi

  • BSNT. Vũ Hoàng Việt Chi
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Nhãn khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ nội trú nhãn khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2011 (Bác sĩ nội trú)
   • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2007 (Bác sĩ)
 • BS. Ngô Thị Thúy Nhi

  BS. Ngô Thị Thúy Nhi

  • BS. Ngô Thị Thúy Nhi
  • Everything will be OK
  • Nơi làm việc: Giảng viên – Đại học Trà Vinh
  • Ngành: Y học dự phòng
  • Chuyên ngành: Y học dự phòng
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ Y học dự phòng tại Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015 (Đại học)
 • TS.BS. Lê Thị Thanh Thủy

  TS.BS. Lê Thị Thanh Thủy

  • TS.BS. Lê Thị Thanh Thủy
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi làm việc: Osaka City University
  • Ngành: Gan mật
  • Chuyên ngành: Gan mật
  • Quá trình đào tạo:
   • Y học di truyền tại Đại học Osaka Nhật Bản năm 2007 (Tiến sĩ)
   • Y đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001 (Bác sĩ)
 • TS, Phan Minh Liêm

  TS, Phan Minh Liêm

  • TS. Phan Minh Liêm
  • Where there is a will, there is a way
  • Nơi làm việc: Elsee Medicine, Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ, Vietnam Journal of Science, MD Anderson Cancer Center.
  • Ngành: Y sinh – Ung thư
  • Chuyên ngành: Y sinh – Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Y sinh – Ung thư tại Đại học Texas -Trung tâm ung thư MD Anderson năm 2011 (Tiến sĩ)
 • TS.BS. Phạm Thị Việt Hương

  TS.BS. Phạm Thị Việt Hương

  • TS.BS. Phạm Thị Việt Hương
  • Hạnh phúc không có sẵn. Hạnh phúc xuất phát từ chính hành động của chúng ta” – Đức Đạt Lai Lạt Ma.
  • Nơi làm việc: Bệnh viện K Trung Ương
  • Ngành: Ung thư
  • Chuyên ngành: Nội khoa Ung thư, Ung thư trẻ em, Nhi khoa
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 (Tiến sĩ)
   • Bác sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội năm 2008 (Thạc sĩ)
   • Bác sĩ chuyên khoa Nhi tại Đại học Y Hà Nội năm 1996 (Bác sĩ)
 • Dương Thị Bích Ngọc

  Dương Thị Bích Ngọc

  • Dương Thị Bích Ngọc
  • Whether 1°C or 99°C, it’s also water!
  • Nơi học tập: Khoa Y – Đại học Duy Tân
  • Ngành: Y khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Y đa khoa tại Đại học Duy Tân – Đà Nẵng năm 2022
 • TS.BS. Phạm Nguyên Tường

  TS.BS. Phạm Nguyên Tường

  • TS.BS. Phạm Nguyên Tường
  • Tinh thần của giếng
  • Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Ung thư
  • Quá trình đào tạo:
   • Phó Bộ Môn Ung bướu – Đại học Y dược Huế năm 2013 đến nay
   • Trưởng khoa Xạ trị – Trung tâm ung bướu – Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 5/2015 đến nay
   • Trưởng khoa ung bướu – Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế- BVTW Huế tháng 3/2014 đến nay
   • Phó Giám đốc Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế từ năm 2008 đến nay
   • Bác sĩ điều trị Khoa Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 2/2000 đến nay
 • Nguyễn Hữu Khánh Duy

  Nguyễn Hữu Khánh Duy

  • Nguyễn Hữu Khánh Duy
  • Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Sinh viên Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế
 • BSNT. Hà Hồng Quảng

  BSNT. Hà Hồng Quảng

  • BSNT. Hà Hồng Quảng
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Nơi học tập: Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Huyết học và truyền máu
  • Quá trình đào tạo:
   • Bác sĩ Nội trú năm 1 Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Nguyễn Thị Ngọc Anh

  • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • “One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn’t exist…..Without imperfection, neither you nor I would exist” (Stephen Hawking)
  • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Dược
  • Chuyên ngành: Dược
  • Quá trình đào tạo:
   • Dược học tại Đại học Y dược Huế năm 2020
 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  • “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”-Albert Einstein
  • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Dược
  • Chuyên ngành: Dược
  • Quá trình đào tạo:
   • Dược học tại Đại học Y dược Huế năm 2020
 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  • “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi” – Lỗ Tấn
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Đang theo học Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế
 • Nguyễn Thị Phương Thủy

  Nguyễn Thị Phương Thủy

  • Nguyễn Thị Phương Thủy
  • Hướng về tương lai
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Đa khoa
  • Chuyên ngành: Đang cập nhật
  • Quá trình đào tạo:
   • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2020