Thứ Hai , 26 Tháng Sáu 2017
Trang chủ Nhóm QLDA

Nhóm QLDA

 • Trương Ngọc Tài

  Trương Ngọc Tài

  • Trương Ngọc Tài
  • “Sống có ý nghĩa”
  • Nơi làm việc: Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
  • Ngành: Y tế công cộng
  • Chuyên ngành: Y tế công cộng
  • Quá trình đào tạo:
   • Cử nhân Y tế công cộng tại Đại học Kỹ thuật Y -Dược Đà Nẵng (2018)
 • Hà Xuân Nam

  Hà Xuân Nam

  • Hà Xuân Nam
  • Phòng bệnh hơn chữa bệnh
  • Nơi học tập: Trường ĐH Y Dược Huế
  • Ngành: Y học dự phòng
  • Chuyên ngành: Y học dự phòng
  • Quá trình đào tạo:
   • Sinh viên ngành Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Huế
 • Nguyễn Thị Sang

  Nguyễn Thị Sang

  • Nguyễn Thị Sang
  • Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh
  • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
  • Ngành: Dược
  • Chuyên ngành: Dược
  • Quá trình đào tạo:
   • Sinh viên Ngành Dược tại Trường Đại học Y Dược Huế
error: