Thứ Hai , 6 Tháng Mười Hai 2021

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đỗ Anh Đức
 • Đỗ Anh Đức
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Chuyên ngành: IT
 • Nơi làm việc: Singapore
 • Quá trình đào tạo: 
  • Master IT tại Singapore (2007)
 • Đỗ Anh Đức
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Chuyên ngành: IT
 • Nơi làm việc: Singapore
 • Quá trình đào tạo: 
  • Master IT tại Singapore (2007)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ