Thứ Hai , 20 Tháng Năm 2019
Trang chủ BS. Hoàng Bảo Nhân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Hoàng Bảo Nhân
 • BS. Hoàng Bảo Nhân
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Khoa Phụ sản, bệnh viện Trung ương Huế, Việt Nam
 • Ngành: General physician
 • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • 2017-now: Doktorrand in Albert-Ludwigs University, Freiburg im Breisgau, Germany
  • 2014-2015: Gynecologic oncology (post-graduated course) In Hue University of Medicine and Pharmacy
  • 2009-2012: Residency of obstetrics and gynecology In Hue University of Medicine and Pharmacy
  • 2003-2009: General physician in Hue University of Medicine and Pharmacy
 • BS. Hoàng Bảo Nhân
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Khoa Phụ sản, bệnh viện Trung ương Huế, Việt Nam
 • Ngành: General physician
 • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • 2017-now: Doktorrand in Albert-Ludwigs University, Freiburg im Breisgau, Germany
  • 2014-2015: Gynecologic oncology (post-graduated course) In Hue University of Medicine and Pharmacy
  • 2009-2012: Residency of obstetrics and gynecology In Hue University of Medicine and Pharmacy
  • 2003-2009: General physician in Hue University of Medicine and Pharmacy

Tháng Tám, 2018