Thứ Sáu , 30 Tháng Chín 2022
Trang chủ BS. Hoàng Vũ Quỳnh Trang

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Hoàng Vũ Quỳnh Trang
 • BS. Hoàng Vũ Quỳnh Trang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc:Làm việc 15 năm tại BVNĐ1, hiện đang tu nghiệp tại Mỹ
 • Ngành: Nhi khoa
 • Chuyên ngành: Phát triển hành vi
 • Quá trình đào tạo:
  • Co-foundef tổ chức “Sống cùng Tự kỷ”
 • BS. Hoàng Vũ Quỳnh Trang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc:Làm việc 15 năm tại BVNĐ1, hiện đang tu nghiệp tại Mỹ
 • Ngành: Nhi khoa
 • Chuyên ngành: Phát triển hành vi
 • Quá trình đào tạo:
  • Co-foundef tổ chức “Sống cùng Tự kỷ”

Tháng Mười, 2020