Thứ Năm , 6 Tháng Mười 2022
Trang chủ BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên
 • BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Nhi đồng 2
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa – Sơ sinh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2010 – 2016);
  • Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2019)
 • BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Nhi đồng 2
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa – Sơ sinh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2010 – 2016);
  • Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2019)

Tháng Tám, 2021