Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ BS. Nguyễn Hoàng Dương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Hoàng Dương
 • BS. Nguyễn Hoàng Dương
 • Keep moving forward!
 • Nơi làm việc: Khoa Nội Tiêu hóa theo yêu cầu – Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nội Ung Bướu
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội (2009 – 2015)
 • BS. Nguyễn Hoàng Dương
 • Keep moving forward!
 • Nơi làm việc: Khoa Nội Tiêu hóa theo yêu cầu – Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nội Ung Bướu
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội (2009 – 2015)

Tháng Hai, 2021