Thứ Hai , 27 Tháng Ba 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Văn Ngọc
 • BS. Nguyễn Văn Ngọc 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật…
 • Ngành: Đang cập nhật…
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật…
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế (2016-2022)
 • BS. Nguyễn Văn Ngọc 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật…
 • Ngành: Đang cập nhật…
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật…
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế (2016-2022)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ