Thứ Bảy , 2 Tháng Ba 2024

BS. Vũ Nguyên Thảo

BS. Vũ Nguyên Thảo
  • BS. Vũ Nguyên Thảo
  • Vì sức khoẻ cộng đồng 
  • Nơi làm việc: Thành phố Brunswick, Đức
  • Ngành: Y đa khoa
  • Quá trình đào tạo: 
    • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2015 – 2022)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ