Thứ Hai , 26 Tháng Hai 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS CKI. Lê Thị Thanh Nhàn
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • BSĐK- Đại học Y Dược TP HCM (2010-2016)
  • Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nhi – Đại học Y Dược TP HCM (2019-2021)
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • BSĐK- Đại học Y Dược TP HCM (2010-2016)
  • Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nhi – Đại học Y Dược TP HCM (2019-2021)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ