Chủ Nhật , 14 Tháng Tám 2022

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS CKI. Lê Thị Thanh Nhàn

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành: Y Đa Khoa
Chuyên ngành: Nhi Khoa
Quá trình đào tạo: 

BSĐK- Đại học Y Dược TP HCM (2010-2016)
Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nhi – Đại học Y Dược TP HCM (2019-2021)

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành: Y Đa Khoa
Chuyên ngành: Nhi Khoa
Quá trình đào tạo: 

BSĐK- Đại học Y Dược TP HCM (2010-2016)
Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nhi – Đại học Y Dược TP HCM (2019-2021)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ