Thứ Hai , 8 Tháng Tư 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Phạm Trường Giang
 • BS. Phạm Trường Giang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đã nghỉ hưu
 • Ngành: Răng hàm mặt
 • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng hàm mặt tại Đại Học Y Dược TP.HCM năm 1986 (Bác sĩ)
 • BS. Phạm Trường Giang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đã nghỉ hưu
 • Ngành: Răng hàm mặt
 • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng hàm mặt tại Đại Học Y Dược TP.HCM năm 1986 (Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ