Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023
Trang chủ BS. Mai Đức Tiến

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Mai Đức Tiến
 • BS. Mai Đức Tiến
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc:
  • Bệnh viện Mỹ Đức
  • Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng Đồng từ năm 2017 tới Nay
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
 • Quá trình đào to: Đang cập nhật
 • BS. Mai Đức Tiến
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc:
  • Bệnh viện Mỹ Đức
  • Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng Đồng từ năm 2017 tới Nay
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sản phụ khoa
 • Quá trình đào to: Đang cập nhật

Tháng Tư, 2016