Thứ Hai , 23 Tháng Bảy 2018

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Bùi Kiến Tín
 • Bùi Kiến Tín
 • Gia đình, sức khỏe là thứ quý giá nhất
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
 • Bùi Kiến Tín
 • Gia đình, sức khỏe là thứ quý giá nhất
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ