Thứ Bảy , 22 Tháng Chín 2018

Bùi Kiến Tín

Bùi Kiến Tín
  • Bùi Kiến Tín
  • Gia đình, sức khỏe là thứ quý giá nhất
  • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
  • Quá trình đào tạo:
    • Công nghệ thông tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ