Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Cao Trung Kiên
 • Cao Trung Kiên
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Duy Tân
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đã khoa tại Trường Đại Học Duy Tân (2021-2027)
 • Cao Trung Kiên
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Duy Tân
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đã khoa tại Trường Đại Học Duy Tân (2021-2027)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ